Hộp điện bàn họp A3 (400 x 145)

Giá 550,000 đ

Chức năng: Chuyên cho bàn họp, có thể mở 2 bên được , 2 người ngồi 2 bên đều cắm ổ cắm được

Mau sắc: Xám

Kích thước : 300 x 145 & 400 x 145

Giam chấn