kẹp kính giữa bàn (Màu xám) A9

Giá 35,000 đ

Màu xác: xám

Kẹp được: từ 5 đến 16mm