Kẹp kính kẹp 2 mặt bàn A10

Giá 37,000 đ

Màu sắc: trắng

Kẹp được : Kinh từ 5mm đến 16mm