Kẹp kính trước mặt bàn A11

Giá 35,000 đ

Màu sắc (trắng)

Kẹp kính từ 5 mm - 16mm