Khung chân côn 1 tầng cho 2 người ngồi ( 1200 x 1200 & 1400 x 1400)

Giá Liên hệ

Ống chân : Ống trên phi 49 , côn xuống còn phi 20

Giang bàn : 25x40

Sử dụng cho 2 chổ ngồi

Kích thước thường sử dụng : 1200 x 1200 & 1400 x 1400

Màu sơn : Trắng cát, trắng bóng, đen cát, đen mịn, xám nhũ kim, xám đậm, xám nhạt, xám chì...