Khung chân tam giác 6 chổ ngồi (1000x3000x 1200 x 3600, 1000x 3000)

Giá Liên hệ

Ống chân : 55x55x78

Giăng bàn : 25x50

4 chân giữa là sắt hộp 50x50

Sử dụng cho 6 người ngồi đối diện

Màu sơn : Trắng cát, trắng bóng, đen cát, đen mịn, xám nhũ kim, xám đậm, xám nhạt, xám chì...