Nắp nhôm giảm chấn A5 (300X127)

Giá 190,000 đ

Màu sắc: trắng

Chúc năng : giảm chấn

Kích thước : 300 x 128