Nắp nhôm giảm chấn A5

Giá 220,000 đ

Màu sắc: trắng

Chúc năng : giảm chấn

Kích thước : 300 x 128