Ống dây điện A12

Giá 180,000 đ

Màu xắc xám

Chiều cao: Sử dụng cho bàn cao 750mm